ReadyPlanet.com
dot
bulletThaiWeather .. พยากรณ์อากาศ
bulletHome
dot
ตะวันคลับ โทร.(08)71179651
dot
bulletAbout us ตะวันคลับ
bulletLicense no. 12/01210
bulletPromotion
bulletอัลบั้ม สัมมนา วอล์คแรลลี่
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletโปรโมชั่นสัมมนา990บาท
bulletแพ็คเกจเกาะเสม็ด 2 วัน
bulletจันทบุรี เกาะช้าง 4,300
bulletเที่ยวสบายสระบุรี 2 วันเริ่มต้น 2450 บาท
bulletโค้ช บัส วอล์คแรลลี่ ราคาประหยัด
bulletBest value เกาะช้าง 1,790
dot
Services บริการ
dot
bulletSabuy Trips แพคเกจทัวร์สบาย
bulletGroup tour ทัวร์เหมา
bulletMICE ประชุม สัมมนา ดูงาน ปาร์ตี้
bulletรับจัดวอล์คแรลลี่ กีฬาสี
bulletเช่ารถตู้ รถโค้ช 50 ที่นั่ง
bulletSamui เกาะสมุย
dot
Travel Link รวมลิ้งค์คนเดินทาง
dot
bulletTAT. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletSaraburi .. สระบุรี
bulletKoh Tao .. เกาะเต่า
bulletHotel Links รวมโรงแรม
bulletAirlines Link .. รวมสายการบิน
dot
น้องต้นข้าวชวนเที่ยวอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
dot
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนจังหวัดสระบุรี
bulletอาบน้ำเพ็ญ ลอยกระทง
bulletแพ็คเกจทัวร์ทุ่งทานตะวัน 2560-2561
bulletเที่ยวทำดี หนังสือทำมือ "จุดประทีปตีนกาศรัทธาไทยยวน"
bulletรถตู้สระบุรี


ประชุม สัมมนา ปาร์ตี้ โทร 08-7117-9651
จองบัตรชมการแสดง


มินิครอบครัวแรลลี่สระบุรี เที่ยวถ้ำค้นหาม้าเทวดา

มินิแรลลี่สระบุรี 2วัน

Farm & Country tour ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้กรุง

 

 
วันเดินทาง   
รายละเอียดการเดินทาง  
 
วันแรก
06.00 น.
กรุงเทพฯ - มินิครอบครัวแรลลี่สระบุรี - ค้นหาม้าเทวดาและจู่เต้น - ย้อนรอยดงพญาไฟ 
พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย BTS หมอชิต มัคคุเทศก์และทีมงานให้การต้อนรับ บริการอาหารว่าง – เครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)
06.30น.

ล้อหมุน ร่วมสนุกกับรายการกิจกรรมมินิแรลลี่ท่องเที่ยวแบบครอบครัว  สู่เมืองชุมทางสระบุรี แนะนำทีมงาน  กฎ กติกา มารยาท ของการแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยว (แบ่งกลุ่มย่อย 2-3 คน)  

08.30 น.

ถึง จ.สระบุรี ตะลุยด่านเกมฮาเฮ บนเส้นทางและสถานทีท่องเที่ยวสู่เมืองชุมทางสระบุรีถ้ำพระธาตุเจริญธรรม-อ.แก่งคอย  ตามไปดูนกจู๋เต้นสระบุรีบนแนวเทือกเขาหินปูน อัตลักษณ์แห่ง "หิมาลัยประเทศไทย"  ชมวิวจากบนยอดเขาหินปูนที่อยู่ของม้าเทวดา "เลียงผา"   จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อ.แก่งคอย

เที่ยง
พักการแข่งขัน บริการอาหารกลางวันร้านครัวนพรัตน์ (มื้อที่ 2 อาหารไทย)  ชมความสวยงามของแก่งคอยแม่น้ำป่าสัก
13.00น.
พอสมควรแก่เวลาตะลุยเมืองแก่งคอย อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ 5 เปิดทางรถไฟสายอีสาน ณ ผาเสด็จ    ก่อนเดินทางสู่เส้นทางสายน้ำตก อำเภอมวกเหล็ก จุดสิ้นสุดการแข่งขัน 
16.00 น.

จบการแข่งขันกิจกรรมแรลลี่  ประกาศผลการแข่งขันพร้อมพิธีมอบของรางวัล ถ่ายรูปที่ระลึก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ(มื้อที่ 3)  อิสระพักผ่อนอิงแอบธรรมชาติ 

 

วันที่สอง
07.00 น.
09.00 น.
 
12.00 น.
13.00 น.
 
18.00 น.
ฟาร์มทัวร์มวกเหล็ก - 
อรุณสวัสดิ์  บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม ขนมปัง ชา-กาแฟ (มื้อที่ 4)
เก็บสัมภาระเช็คเอาท์  นำคณะเดินทางสู่ไร่สกุณาหรรษา  ชมแหล่งเพาะพันธ์ผักสลัดและ้ต้นอ่อนทานตะวันวิถีธรรมชาติบนพื้นที่ 40   ไร่  เรียนรู้และทดลองปลูกพืชแบบธรรมชาติ เก็บผักสลัดสดใหม่พร้อมเตรียมน้ำสลัดด้วยฝีมือตัวเอง 
อาหารกลางวันแบบโฮมเมด  (มื้อที่ 5 เสต็ก สลัดผักสด  น้ำสมุนไพร) 
อำลาบ้านหลังเขานำท่านเดินทางกลับ  แวะชมตลาดนัดพืนเมืองชาวไทยวน  ณ ตลาดต้าน้ำต้นตาล  เลือกซื้อของฝากจากชุมชนและผลิตภัณฑ์โอทอปสระบุรี  และชมพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ  พอสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ
กลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม
หมายเหตุ

สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของคณะเดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท (คณะ10 คนฟรี 1 คน)    

เด็ก 4-10 ปี  ท่านละ 1400 บาท

หมู่คณะกรุณาติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ 087 117 9651

                    อัตราค่าบริการรวม

·        รถปรับอากาศเดินทางและนำเที่ยวตามรายการ

·        ที่พัก ไร่กุสุมารีสอร์ท / เทียบเท่า 1 คืน

         อาหาร 5 มื้อ เช้า กลางวัน ค่ำ

·        อาหารว่าง-เครื่องดื่ม บริการระหว่างมื้อ

·        ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามรายการ

·        มัคคุเทศก์(ไทย)และทีมงานอำนวยความสะดวก

·        ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000/100,000 บาท

อัตราไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อาหารและเครื่องดื่มสั่งนอกเหนือจากรายการ
 
อภินันทนาการ  เสื้อที่ระลึกและของรางวัลการแข่งขันสำหรับผู้เดินทางทุกท่าน
การจองและชำระเงิน 

ชำระมัดจำเมื่อทำจอง 50% ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง  หลังการทำจองกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทางทุกคน 

ระบุโปรแกรมทัวร์และวันที่เดินทางส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสำรองที่นั่ง  ได้ทีทางโทรสาร หรือ อีเมล์ 

หมายเลขโทรสาร 036 332 567 หรือ อีเมล์ tawanclub@hotmail.com //tawanclubtour@gmail.com

 
 โค้ชแรลลี่สระบุรี

contact ผู้ติดต่อ :  *
Tel/Fax โทรศัพท์ :  *
Email อีเมล์ :  *
โปรแกรม : เกาะล้าน1วัน Full tour
เกาะล้าน1วัน Package tour
สระบุุรี-ทุ่งทานตะวัน (พ.ย.-ม.ค.)
สระบุรี-วิถีไทย (private)
ล่องแก่งภูเกาะ (private)
ล่องแก่งหินเพิง (พ.ค.-ก.ย.)
อยุธยาไหว้พระ9วัด (private)
Passenger จำนวนผู้เดินทาง : Join จำนวน 2 ท่าน
Join จำนวน 4-6 ท่าน
Group จำนวน 8 ท่าน
Group จำนวน 30 ท่าน
Group จำนวน 40 ท่าน
Special Request ความต้องการอื่น ๆ :Rally services ..แรลลี่ ..

Best Value แรลลี่แพ็คเกจยอดนิยม สระบุรี , กาญจนบุรี, ระยอง, เกาะช้าง, ประจวบ article
RY21E40 แพ็คเกจสัมมนาเกาะช้าง 2 วัน เริ่มต้น 1890 บาท
กีฬาสีและฟุตบอลประเพณีที่ภูตะวันรีสอร์ท article
มินิแรลลี่ "เส้นทางเศรษฐี" กาญจนบุรี article
Acitivities& Rally .. กิจกรรมสัมพันธ์และวอล์คแรลลี่ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Copyright © 2000-2018 All Rights Reserved.
TawanClub : Travel License No. 12/1210 Registered E-Commerce no. 319000024605
23/2 moo 1, Tambon Prayatod, Amphur Saohai, Saraburi
Tel. (036)725-319 / Fax: 02-930-0080 ต่อ 3256 (Mon-Fri 0900-1700) Email : info@tawanclub.com
นอกเวลาทำการ (17.00 - 22.00น. ) หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ +666-2259-1665