ReadyPlanet.com
dot
bulletThaiWeather .. พยากรณ์อากาศ
bulletHome
dot
ตะวันคลับ โทร.(08)71179651
dot
bulletAbout us ตะวันคลับ
bulletLicense no. 12/01210
bulletPromotion
bulletอัลบั้ม สัมมนา วอล์คแรลลี่
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletโปรโมชั่นสัมมนา990บาท
bulletแพ็คเกจเกาะเสม็ด 2 วัน
bulletจันทบุรี เกาะช้าง 4,300
bulletเที่ยวสบายสระบุรี 2 วันเริ่มต้น 2450 บาท
bulletโค้ช บัส วอล์คแรลลี่ ราคาประหยัด
bulletBest value เกาะช้าง 1,790
dot
Services บริการ
dot
bulletSabuy Trips แพคเกจทัวร์สบาย
bulletGroup tour ทัวร์เหมา
bulletMICE ประชุม สัมมนา ดูงาน ปาร์ตี้
bulletรับจัดวอล์คแรลลี่ กีฬาสี
bulletเช่ารถตู้ รถโค้ช 50 ที่นั่ง
bulletSamui เกาะสมุย
dot
Travel Link รวมลิ้งค์คนเดินทาง
dot
bulletTAT. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletSaraburi .. สระบุรี
bulletKoh Tao .. เกาะเต่า
bulletHotel Links รวมโรงแรม
bulletAirlines Link .. รวมสายการบิน
dot
น้องต้นข้าวชวนเที่ยวอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
dot
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนจังหวัดสระบุรี
bulletอาบน้ำเพ็ญ ลอยกระทง
bulletแพ็คเกจทัวร์ทุ่งทานตะวัน 2560-2561
bulletเที่ยวทำดี หนังสือทำมือ "จุดประทีปตีนกาศรัทธาไทยยวน"
bulletรถตู้สระบุรี


ประชุม สัมมนา ปาร์ตี้ โทร 08-7117-9651
จองบัตรชมการแสดง


ทัวร์สระบุรี 1 วัน พระพุทธบาทซ้าย-ขวา ลพบุรี มวกเหล็ก ไร่องุ่น article

 

"ชมทุ่งทานตะวัน เขื่อนป่าสัก ไหว้พระพุทธบาทสระบุรี"
โดยรถตู้ปรับอากาศ ไปเช้ากลับเย็นทุกวันอาทิตย์
คณะเหมา 8 ท่านเลือกวันเดินทางได้เอง
           ตะวันคลับชวนเที่ยวทุ่งทานตะวัน สระบุรี – ลพบุรี สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของท้องทุ่งทานตะวันเหลืองสะพรั่ง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม นั่งรถรางชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไร่องุ่น ไหว้พระพุทธบาทข้างขวาและเงาพระพุทธเจ้า ณ วัดพระฉาย ชอปปิ้งสินค้าของฝาก พายองุ่น น้ำองุ่นสด กระหรี่พัฟ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมอาหารทุกมื้อ   
         กำหนดการเดินทาง 
07.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะเดินทาง ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ บริการอาหารเช้า-เครื่องดื่ม(มื้อที่ 1) เส้นทางสู่สระบุรี
08.00 น.
เดินทางถึง วัดพระฉาย  นมัสการเงาพระพุทธเจ้าบนหน้าผา และขึ้นสู่ยอดเขาลม นมัสการรอยพระพุทธบาทข้างขวาที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ชมทัศนียภาพของสระบุรีจากบนเขา พอสมควรแก่เวลาเดินทางต่อ
10.00 น.           
ชม ทุ่งทานตะวัน ดอกไม้แห่งความหวังและกำลังใจ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของฝาก เมล็ดทานตะวันอบแห้ง น้ำเมล็ดทานตะวัน   
จากนั้นเดินทางต่อสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นั่งรถรางชมทัศนียภาพของทะเลสาบเหนือเขื่อน พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ่ายรูปที่ระลึกการเดินทาง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 2)
หลังอาหารอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
 
16.00 น.
นำคณะเดินทางสู่  ไร่องุ่นปภัสรา  ชมแปลงปลูกองุ่นพันธ์ดี องุ่นกินสด องุ่นไร้เมล็ด ทดลองชิมพายองุ่น โยเกิร์ต แยม และผลิตภัณฑ์จากองุ่นสดอีกมากมายพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก
ชมเอาท์เล็ทเซรามิคเนื้อดี Royal Porcelain ในราคาพิเศษสุด ๆ  
 
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร บริการอาหารว่าง(มือที่ 3)
17.30 น.
กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ โชคดีและพบกันใหม่โอกาสหน้า 
 
                              - จบรายการเดินทาง -
หมายเหตุ: 
โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
วันเดินทาง        
ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ คณะเหมากำหนดวันเดินทางได้เอง                             
ค่าบริการ  ผู้ใหญ่ / เด็ก
คณะเดินทาง
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8 ท่าน
9-10 ท่าน
ราคาต่อท่าน
1,850
1,650
1,500
1250
เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์  ชำระเพิ่มท่านละ 100 บาท
อัตรานี้รวม
-ค่ารถตู้นั่งปรับอากาศ,
-ค่าอาหาร  เช้า(กล่อง) กลางวัน (ภัตตาคาร), น้ำดื่ม ลูกอม ผ้าเย็น
-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว(เฉพาะชาวไทย)
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
-บริการจากมัคคุเทศก์ และทีมงานผู้ชำนาญงานตลอดการเดินทาง
ค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารและเครื่องดื่มสั่งนอกรายการ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สิ่งที่ควรเตรียม :
หมวก, ร่ม, ยาประจำตัว, แว่นกันแดด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
การจองและชำระเงิน
 -ชำระมัดจำท่านละ 500 บาทหลังการจอง
-ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันเดินทาง
-กรุณาส่งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดเพื่อส่งประกันก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง  ที่โทรสาร 036-332 567  หรือ ทางอีเมล์ info@tawanclub.com
หมายเลขบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยประชานิเวศน์ 1
ชื่อบัญชี “ตะวันคลับ” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 737-2-30303-9 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสระบุรี
ชื่อบัญชี “ร้านตะวันคลับ” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 563-2-46690-7
 
                       

 


contact ผู้ติดต่อ :  *
Tel/Fax โทรศัพท์ :  *
Email อีเมล์ :  *
โปรแกรม : เกาะล้าน1วัน Full tour
เกาะล้าน1วัน Package tour
สระบุุรี-ทุ่งทานตะวัน (พ.ย.-ม.ค.)
สระบุรี-วิถีไทย (private)
ล่องแก่งภูเกาะ (private)
ล่องแก่งหินเพิง (พ.ค.-ก.ย.)
อยุธยาไหว้พระ9วัด (private)
Passenger จำนวนผู้เดินทาง : Join จำนวน 2 ท่าน
Join จำนวน 4-6 ท่าน
Group จำนวน 8 ท่าน
Group จำนวน 30 ท่าน
Group จำนวน 40 ท่าน
Special Request ความต้องการอื่น ๆ :ทัวร์ 1 วัน

บัตรโอเอซิสซีเวิลด์
เที่ยวตามรอยพ่อสระบุรี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเจ็ดคต
Koh Lan 1 day - แพ็คเกจเกาะล้าน 1 วัน
Damnoensaduak 1 DAY - ทัวร์ 1 วัน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี
ทัวร์สบาย 1 วัน เที่ยวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Copyright © 2000-2018 All Rights Reserved.
TawanClub : Travel License No. 12/1210 Registered E-Commerce no. 319000024605
23/2 moo 1, Tambon Prayatod, Amphur Saohai, Saraburi
Tel. (036)725-319 / Fax: 02-930-0080 ต่อ 3256 (Mon-Fri 0900-1700) Email : info@tawanclub.com
นอกเวลาทำการ (17.00 - 22.00น. ) หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ +666-2259-1665