ReadyPlanet.com
dot
bulletThaiWeather .. พยากรณ์อากาศ
bulletHome
dot
ตะวันคลับ โทร.(08)71179651
dot
bulletAbout us ตะวันคลับ
bulletLicense no. 12/01210
bulletPromotion
bulletอัลบั้ม สัมมนา วอล์คแรลลี่
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletโปรโมชั่นสัมมนา990บาท
bulletแพ็คเกจเกาะเสม็ด 2 วัน
bulletจันทบุรี เกาะช้าง 4,300
bulletเที่ยวสบายสระบุรี 2 วันเริ่มต้น 2450 บาท
bulletโค้ช บัส วอล์คแรลลี่ ราคาประหยัด
bulletBest value เกาะช้าง 1,790
dot
Services บริการ
dot
bulletSabuy Trips แพคเกจทัวร์สบาย
bulletGroup tour ทัวร์เหมา
bulletMICE ประชุม สัมมนา ดูงาน ปาร์ตี้
bulletรับจัดวอล์คแรลลี่ กีฬาสี
bulletเช่ารถตู้ รถโค้ช 50 ที่นั่ง
bulletSamui เกาะสมุย
dot
Travel Link รวมลิ้งค์คนเดินทาง
dot
bulletTAT. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletSaraburi .. สระบุรี
bulletKoh Tao .. เกาะเต่า
bulletHotel Links รวมโรงแรม
bulletAirlines Link .. รวมสายการบิน
dot
น้องต้นข้าวชวนเที่ยวอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
dot
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนจังหวัดสระบุรี
bulletอาบน้ำเพ็ญ ลอยกระทง
bulletแพ็คเกจทัวร์ทุ่งทานตะวัน 2560-2561
bulletเที่ยวทำดี หนังสือทำมือ "จุดประทีปตีนกาศรัทธาไทยยวน"
bulletรถตู้สระบุรี


ประชุม สัมมนา ปาร์ตี้ โทร 08-7117-9651
จองบัตรชมการแสดง


แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน แก่งกระจาน ล่องแก่งแม่น้ำเพชร ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง article

ตะวันคลับ เลขที่ 23/2 หมู่ 1 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  โทรศัพท์ 036 332 567

แก่งกระจาน ล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรี - ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง

พักรีสอร์ทริมแม่น้ำเพชร

รายละเอียดการเดินทาง

1)วันแรก          กรุงเทพฯ เพชรบุรี-เจ้าแม่กวนอิมพันมือ-ล่องแม่น้ำเพชร

07.00 น.            พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  มัคคุเทศก์ต้อนรับและนำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี  บริการอาหารว่างเครื่องดื่มบนรถ มื้อที่ 1

09.00 น.           ถึง อ.ท่ายาง แวะเยี่ยมชม อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ชมแดนมหายานเต๋าแดนพุทธเกษตร มีพระพุทธรูป รูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม นมัสการพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอมที่มีขนาดองค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น.           บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก

14.00 น.           ผลัดเปลี่ยนชุดสบายเตรียมพร้อมไปร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมล่องแม่น้ำเพชร ผ่านเกาะแก่งและชมวิถีชีวิตริมน้ำสวนผลไม้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกลับจากล่องแก่งให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.            บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  .. ราตรีสวัสดิ์

 

2)วันที่สอง        ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง-แค้มป์บ้านกร่าง-วังบ้านปืน-กรุงเทพฯ

05.00 น.            อรุณสวัสดิ์ .. ออกเดินทางโดยรถท้องถิ่นขึ้นสู่เขาพะเนินทุ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามตลอดทั้งปี ชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขาตะนาวศรี พรมแดนธรรมชาติระหว่างไทย-พม่า บริการอาหารเช้าแบบปิกนิกบนเขาพะเนินทุ่ง (มื้อที่ 4)

10.00 น.            เดินทางสู่แค้มป์บ้านกร่าง  จุดชมนกและผีเสื้อในธรรมชาติที่ขึ้นชื่อ  จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจาน  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกการเดินทาง ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่รีสอร์ทที่พัก เก็บสัมภาระข้าวของอำลา

                        (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะปิดอุทยาน ระหว่างฤดูฝน  มิถุนายน-ตุลาคม  กรณีเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว  จะจัดเป็นโปรแกรมล่องทะเลสาบแก่งกระจาน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเกาะโสม ทดแทนให้)

12.00 น.           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) 

หลังอาหารเดินทางสู่ตัวเมืองเพชรบุรี  แวะเลือกซื้อของฝากขนมหวาน-อาหารทะเลแห้งเป็นของฝาก

13.00 น.           เดินทางสู่เมืองเพชรบุรี  นำท่านชมพระราชวังรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน สร้างขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2453  ในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  

15.00 น.           เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร   

17.00 น.           กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ....ด้วยความประทับใจ

จบรายการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ   (สำหรับคณะเดินทาง 8-10 ท่าน)

ผู้ใหญ่  พักห้อง 2-3 ท่าน ท่านละ 2,950 บาท พักห้องเดี่ยว  ท่านละ  3,550 บาท

                       เด็ก(อายุไม่เกิน 11ปี)     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม :

  1. ค่าพาหนะ

·         รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่

·         รถท้องถิ่น(รถปิกอัพ) ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง / เรือล่องทะเลสาบเขื่อนแก่งกระจาน

  1. ค่าที่พัก 1 คืน รีสอร์ท(ห้องปรับอากาศ) ห้องละ2-3ท่าน
  2. ค่าธรรมเนียมอุทยานแก่งกระจาน
  3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามรายการ
  4. ค่าเรือยางล่องแม่น้ำเพชร
  5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (เฉพาะชาวไทย ต่างชาติชำระเพิ่มตามจริง)    
  6. ค่ามัคคุเทศก์(ไทย)
  7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000/100,000 บาท

ช่วงเวลาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม : พฤศจิกายน - มีนาคม

อัตราไม่รวม :

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ  ค่ามินิบาร์ โทรศัพท์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ(นิติบุคคล)

การจองและการชำระเงิน

การจอง

-จองโดยแจ้งจำนวนผู้เดินทาง  ชื่อ-นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  เมื่อได้รับใบแจ้งยืนยันทริปเดินทาง กรุณาชำระมัดจำท่านละ 1000 บาทเพื่อยืนยันการจอง

-ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 3 วันก่อนการเดินทาง 

 

การชำระเงิน 

ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยประชานิเวศน์ 1  ชื่อบัญชี ตะวันคลับ 

/ช ออมทรัพย์เลขที่ 737-2-30303-9

 

เอกสารประกอบการจอง

รายชื่อผู้เดินทางเพื่อใช้ส่งประกันอุบัติเหตุ  ระบุ ชื่อ นามสกุล  วันเดือนปีเกิด ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก 


contact ผู้ติดต่อ :  *
Tel/Fax โทรศัพท์ :  *
Email อีเมล์ :  *
Travel date วันเดินทาง :
Passenger จำนวนผู้เดินทาง : Group จำนวน 8 ท่าน
Group จำนวน 30 ท่าน
Group จำนวน 40 ท่าน
Group จำนวนมากว่า 40 ท่านขึ้นไป
Special Request ความต้องการพิเศษ :สัมมนา-แรลลี่

แพ็คเกจล่องแพป่าสัก 900 บาท
แพ็คเกจมินิแรลลี่ 2 วัน
แพ็คเกจเกาะเสม็ด2วัน (กรุ๊ปเหมา)
ทัวร์ถนนสายวัฒนธรรม ล้านนาใกล้กรุง article
ทัวร์สระบุรี ท่องเที่ยวผจญภัย ล่องแก่งภูเกาะ 2 วัน article
ทัวร์สบาย 2 วัน นครนายก ไหว้หลวงพ่อปากแดง ล่องแก่งนครนายก
โปรแกรมแรลลี่ แก่งกระจาน ชะอำ 2 วัน
ล่องแพกาญจนบุรี 2 วัน
แพ็คเก็จเกาะช้าง 3 วัน เกาะหวาย น้ำตกธารมะยม article
ทัวร์สระบุรี-ขี่ม้า-ดื่มนม-ขมฟาร์ม2วัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Copyright © 2000-2018 All Rights Reserved.
TawanClub : Travel License No. 12/1210 Registered E-Commerce no. 319000024605
23/2 moo 1, Tambon Prayatod, Amphur Saohai, Saraburi
Tel. (036)725-319 / Fax: 02-930-0080 ต่อ 3256 (Mon-Fri 0900-1700) Email : info@tawanclub.com
นอกเวลาทำการ (17.00 - 22.00น. ) หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ +666-2259-1665