ReadyPlanet.com
dot
bulletThaiWeather .. พยากรณ์อากาศ
bulletHome
dot
ตะวันคลับ โทร.(08)71179651
dot
bulletAbout us ตะวันคลับ
bulletLicense no. 12/01210
bulletPromotion
bulletอัลบั้ม สัมมนา วอล์คแรลลี่
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletโปรโมชั่นสัมมนา990บาท
bulletแพ็คเกจเกาะเสม็ด 2 วัน
bulletจันทบุรี เกาะช้าง 4,300
bulletเที่ยวสบายสระบุรี 2 วันเริ่มต้น 2450 บาท
bulletโค้ช บัส วอล์คแรลลี่ ราคาประหยัด
bulletBest value เกาะช้าง 1,790
dot
Services บริการ
dot
bulletSabuy Trips แพคเกจทัวร์สบาย
bulletGroup tour ทัวร์เหมา
bulletMICE ประชุม สัมมนา ดูงาน ปาร์ตี้
bulletรับจัดวอล์คแรลลี่ กีฬาสี
bulletเช่ารถตู้ รถโค้ช 50 ที่นั่ง
bulletSamui เกาะสมุย
dot
Travel Link รวมลิ้งค์คนเดินทาง
dot
bulletTAT. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletSaraburi .. สระบุรี
bulletKoh Tao .. เกาะเต่า
bulletHotel Links รวมโรงแรม
bulletAirlines Link .. รวมสายการบิน
dot
น้องต้นข้าวชวนเที่ยวอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
dot
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนจังหวัดสระบุรี
bulletอาบน้ำเพ็ญ ลอยกระทง
bulletแพ็คเกจทัวร์ทุ่งทานตะวัน 2560-2561
bulletเที่ยวทำดี หนังสือทำมือ "จุดประทีปตีนกาศรัทธาไทยยวน"
bulletรถตู้สระบุรี


ประชุม สัมมนา ปาร์ตี้ โทร 08-7117-9651
จองบัตรชมการแสดง


แพ็คเก็จเกาะช้าง 3 วัน เกาะหวาย น้ำตกธารมะยม article

 

แพ็คเก็จเกาะช้าง  3 วัน 2 คืน
พัก resort  หาดทรายขาว
แพ็คเกจที่พัก 2 คืน , อาหาร 5 มื้อ , ท่องเที่ยวเกาะหวาย เกาะทรายขาว
 
 
 
1)วันแรก           เกาะช้าง – น้ำตกคลองพลู   
13.00 น.            เดินทางถึง เกาะช้าง เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก  
14.00 น.            อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเลือกใช้บริการสระว่ายน้ำ 
18.00 น.            บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)  หลังอาหารเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
                
2)วันที่สอง         ทัวร์เกาะช้างตะวันออก - เกาะหวาย - เกาะทรายขาว      
07.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
08.00 น.            รถท้องถิ่นรับนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือสลักเพชร เกาะช้างฝั่งตะวันออก ผ่านชมหาดทรายและอ่าวที่สวยงามบริเวณบนเกาะจนถึงท่าเทียบเรือ  
09.00 น.            ลงเรือท่องเที่ยวดัดแปลงขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ออกเดินทางสู่น่านน้ำทะเลอ่าวไทย  ชมทัศนียภาพของบริเวณเกาะช้างใต้ หมู่เกาะน้อยใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะเหลายา จนถึงเกาะหวาย  (ใช้เวลาประมาณ  45 นาที)
10.00 น.            เดินทางถึงเกาะหวาย เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำตื้น ในทะเลอ่าวไทย เดินเล่นพักผ่อนบนหาดทราย
ขาวสะอาดของเกาะหวาย  
12.00 น.            บริการอาหารเที่ยงแบบกล่องบนเรือ (มื้อที่ 3) 
 
14.00 น.            เดินทางกลับสู่เกาะช้าง   รถเล็กท้องถิ่นรอรับท่านกลับสู่น้ำตกธารมะยม ชมความสวยงามของน้ำตก
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หาดทรายขาว เล่นน้ำทะเล หรือ เพลินใจกับสระว่ายน้ำภายในที่พัก 
20.00 น.            บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 
 
* สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวทางทะเลตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3)วันที่สาม        อิสระ – เดินทางกลับ   
08.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5)
09.00 น .           พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพถ่ายประทับใจ
11.30 น.            เก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัว Check Out จากรีสอร์ท
12.00 น.            อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับ ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ
* จบรายการเดินทาง   *
 
อัตราค่าบริการ  
พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท  
เด็ก 1-4 ขวบ ท่านละ 1500  บาท (ไม่มีเตียง)
เด็ก 4-10 ขวบ ท่านละ 3,000 บาท สูงไม่เกิน 120 ซม. (ที่นอนเสริม)
 
ค่าบริการนี้รวม 
1.       ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
2.       ทัวร์ท่องเที่ยว
  • ดำน้ำดูปะการังเกาะหวายพร้อมรถรับ-ส่งจากโรงแรม
  • น้ำตกธารมะยม (รวมค่าธรรมเนียมเฉพาะชาวไทย)
3.       อาหาร 5 มื้อ ตามระบุในรายการ
 
 
ค่าบริการไม่รวม            
1.       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ เช่น ค่ามินิบาร์ โทรศัพท์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่มสั่งนอกรายการ
2.       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
การจองและการชำระเงิน
ชำระมัดจำ 50% วันทำจอง   ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 3 วัน 
 
หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน 
 
ชื่อบัญชีตะวันคลับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยประชานิเวศน์ 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 737-2-30303-9  
 
หลังการโอนเงินกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 036 332 567 พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร   พร้อมระบุแพ็คเกจทัวร์และวันที่เดินทางส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการออกใบรับเงินและใบเข้าพักและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ให้กับท่านต่อไป 
 
อัตราค่าบริการเพิ่มเติม
·         บริการรถรับ - ส่ง ท่าเรืออ่าวสัปรด-โรงแรม   รถตู้คันละ 1,400 บาท
·         ห้องประชุมขนาด 40 ท่าน อัตราวันละ 4,000 บาท 
·         แพ็คเก็จดำน้ำ ชมปะการัง หมู่เกาะรัง-เกาะนก-เกาะยัก-หาดศาลเจ้า-เกาะหวาย  เรือใหญ่ท่านละ  700  บาท, เรือเร็ว Speed boat ท่านละ  990  บาท
·         แพ็คเก็จดำน้ำ ชมปะการัง เกาะหวาย-เกาะทรายขาว  เรือใหญ่ท่านละ  490  บาท, เรือเร็ว Speed boat ท่านละ  700  บาท (เดินทางทุกวัน)
·         พายเรือชมหิ่งห้อยท่านละ 200 บาท (ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
·         บริการตกปลาหมึก 3 - 4  ช.ม.  (เริ่ม  1 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม)  ท่านละ  500  บาท  สอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ที่รีสอร์ท
·         บริการเรือตกปลา  (เช่าเหมาลำ)  8,000  บาท 
·         โดยเรือเฟอร์รี่  แหลมงอบ- เกาะช้าง ไป-กลับคนละ  120  บาท รถยนต์ 4 ล้อ  ค่าบริการคันละ  200  บาท(รวมคนขับ)
 

 


Travel date วันเดินทาง :  *
Name ชื่อผู้ติดต่อ :  *
Email อีเมล์ :  *
PhoneFax :  *
Passenger จำนวนผู้เดินทาง : 2 adult (1 twin/ double room)
4 adult(2 twin/double room)
2 adult + 1 Child ( Family Room)
More
Remark หมายเหตุ :สัมมนา-แรลลี่

แพ็คเกจล่องแพป่าสัก 900 บาท
แพ็คเกจมินิแรลลี่ 2 วัน
แพ็คเกจเกาะเสม็ด2วัน (กรุ๊ปเหมา)
ทัวร์ถนนสายวัฒนธรรม ล้านนาใกล้กรุง article
ทัวร์สระบุรี ท่องเที่ยวผจญภัย ล่องแก่งภูเกาะ 2 วัน article
ทัวร์สบาย 2 วัน นครนายก ไหว้หลวงพ่อปากแดง ล่องแก่งนครนายก
โปรแกรมแรลลี่ แก่งกระจาน ชะอำ 2 วัน
ล่องแพกาญจนบุรี 2 วัน
แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน แก่งกระจาน ล่องแก่งแม่น้ำเพชร ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง article
ทัวร์สระบุรี-ขี่ม้า-ดื่มนม-ขมฟาร์ม2วัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Copyright © 2000-2018 All Rights Reserved.
TawanClub : Travel License No. 12/1210 Registered E-Commerce no. 319000024605
23/2 moo 1, Tambon Prayatod, Amphur Saohai, Saraburi
Tel. (036)725-319 / Fax: 02-930-0080 ต่อ 3256 (Mon-Fri 0900-1700) Email : info@tawanclub.com
นอกเวลาทำการ (17.00 - 22.00น. ) หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ +666-2259-1665