ReadyPlanet.com
dot
bulletThaiWeather .. พยากรณ์อากาศ
bulletHome
dot
ตะวันคลับ โทร.(08)71179651
dot
bulletAbout us ตะวันคลับ
bulletLicense no. 12/01210
bulletPromotion
bulletอัลบั้ม สัมมนา วอล์คแรลลี่
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletโปรโมชั่นสัมมนา990บาท
bulletแพ็คเกจเกาะเสม็ด 2 วัน
bulletจันทบุรี เกาะช้าง 4,300
bulletเที่ยวสบายสระบุรี 2 วันเริ่มต้น 2450 บาท
bulletโค้ช บัส วอล์คแรลลี่ ราคาประหยัด
bulletBest value เกาะช้าง 1,790
dot
Services บริการ
dot
bulletSabuy Trips แพคเกจทัวร์สบาย
bulletGroup tour ทัวร์เหมา
bulletMICE ประชุม สัมมนา ดูงาน ปาร์ตี้
bulletรับจัดวอล์คแรลลี่ กีฬาสี
bulletเช่ารถตู้ รถโค้ช 50 ที่นั่ง
bulletSamui เกาะสมุย
dot
Travel Link รวมลิ้งค์คนเดินทาง
dot
bulletTAT. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletSaraburi .. สระบุรี
bulletKoh Tao .. เกาะเต่า
bulletHotel Links รวมโรงแรม
bulletAirlines Link .. รวมสายการบิน
dot
น้องต้นข้าวชวนเที่ยวอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
dot
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนจังหวัดสระบุรี
bulletอาบน้ำเพ็ญ ลอยกระทง
bulletแพ็คเกจทัวร์ทุ่งทานตะวัน 2560-2561
bulletเที่ยวทำดี หนังสือทำมือ "จุดประทีปตีนกาศรัทธาไทยยวน"
bulletรถตู้สระบุรี


ประชุม สัมมนา ปาร์ตี้ โทร 08-7117-9651
จองบัตรชมการแสดง


Phuket & Rayayai Island .. ภูเก็ต เกาะราชาใหญ่ 3 วัน article

SS HKTRYA 32

ภูเก็ต-เกาะราชา-เกาะเฮ-ล่องอ่าวพังงา+ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหาร 6 มื้อ ราคา 5,600 บาท

ท่องเที่ยวไข่มุกเมืองใต้  สัมผัสโลกทะเลงดงาม  ล่องเรือสปีดโบ้ทสู่เกาะราชาใหญ่และเกาะเฮ ท่านจะได้พบความสวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด ให้ท่านสนุกกับการดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เยือนอ่าวพังงา ถ้ำลอดใหญ่ เขาตาปู ชอปปิ้งสินค้าของฝากจากเกาะปันหยี  

ช่วงวันเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ ภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ - ภูเก็ตแฟนตาซี

.......น.

เหินฟ้าสู่ จ. ภูเก็ต โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่..........

....... น.

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต มัคคุเทศก์ท้องถิ่น... รอรับท่านสมาชิกขณะเดินทางมาถึง หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดพระทอง นมัสการพระผุด พระพุทธรูปทองคำที่โผล่มาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย

นำท่านขึ้นสู่ เขารังฮิลล์ ชมทัศนียภาพความสวยงามโดยรอบตัวเมืองภูเก็ต ชมสภาพบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส นำชม วิธีการผลิตรังนก โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่มีชื่อเสียงที่สุด ชม โรงงานมุกภูเก็ต พร้อมเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน นำท่านสู่ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับความเลื่อมใสและเคารพสักการะของชาวภูเก็ตและชาวใต้ทั่วทุกสารทิศ  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก...

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติม การแสดงภูเก็ตแฟนตาซี อัครสถานที่ยิ่งใหญ่อลังการ ชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่งดงามตระการตาระดับโลก .

 

วันที่สอง

ดำน้ำชมปะการังเกาะราชา และ เกาะเฮ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

07.30 น.

นำท่านสู่ อ่าวฉลอง เพื่อลงเรือสปี๊ดโบ๊ดสู่ เกาะราชา และเกาะเฮ ท่านจะได้พบความสวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส ดำน้ำชมปะการัง พบฝูงปลานานาชนิด หรือนอนพักผ่อนบนเตียงผ้าใบ สูดกลิ่นไอทะเลที่สดชื่นอย่างเต็มที่...

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (มื้อที่ 4)  หลังอาหารเชิญท่านอิสระสนุกสนานกับการเล่นน้ำ... ตามอัธยาศัย

14.00 น.

เดินทางกลับสู่ภูเก็ต  รถปรับอากาศรอรับนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ไม่มีอาหารค่ำบริการ)

 

  

วันที่สาม

ล่องอ่าวพังงา - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่านลงเรือล่องอ่าวพังงา ชมความงามของ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติของป่าโกงกางและเกาะแก่งต่างๆ สัมผัสความงามของ ถ้ำลอด มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ชม เขาหมาจู เกาะนมสาว ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ เกาะปันหยี

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  หลังอาหารเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมุสลิมที่สร้างอยู่กลางน้ำให้ท่านชมบรรยากาศในตลาดของหมู่บ้าน มีสินค้าพื้นเมือง อาหารตากแห้งและของที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินภูเก็ต

....... น.

เหิรฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่.........

........น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK hktraya32

ภูเก็ต-เกาะราชา-เกาะเฮ-แฟนตาซี 3 วัน 2 คืน+ที่พักพร้อมอาหาร 6 มื้อ ราคา 6,600 บาท

 

อัตราค่าบริการ

 

รายละเอียด

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุต่ำ 4-11 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

ไม่รวมค่าเดินทาง

5,600.-

4,600.-

1,000.-

รวมตั๋วโอเรียนไทย

9,200.-

6,700.-

1,000.-

รวมตั๋วการบินไทย

(ราคาพิเศษ)

10,200.-

7,150.-

1,000.-

รวมตั๋วการบินไทย

(ราคาปกติ)

13,200.-

8,650.-

1,000.-

** เดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าบริการปรับเพิ่มท่านละ 1,000.-   

 อัตรานี้รวม 

  • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
  • ค่าพาหนะและค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะต่างๆ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติเพิ่ม 200 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งเพิ่มพิเศษ ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน)

การจองและชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทเพื่อยืนยันการเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระเต็มก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

หมายเหตุ

รายการเดินทาง ตารางบิน และราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(กรณีเดินทางโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย,สายการบินแอร์เอเซียและสายการบินนกแอร์ กรุณาสอบถามราคาค่าตั๋วกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือเช็คได้ทางอินเตอร์เน็ท)

โปรแกรม รายการทัวร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงิน ค่าน้ำมัน ของตลาดโลก ดังนั้นก่อนทำการจองกรุณาตรวจสอบราคากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Sabuy Trips..แพ็คเก็จทัวร์สบาย

Sabuy Bangkok and Pattaya สบายทริปบางกอก-พัทยา 3 วัน
แพ็คเกจทัวร์พัทยา เกาะล้าน 2 วัน article
แพ็คเกจเกาะเสม็ด - ดำน้ำดูปะการัง article
KohSamed .. เสม็ด 2 วันคณะ 20 ท่าน article
สบายทริปเที่ยวป่าสระบุรี เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า 2 วัน
สบายทริปสระบุรี
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน ดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์/เชียงราย article
PK kohchang แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง ดำน้ำ น้ำตกคลองพลู article
Chiangrai 3 day .. แพ็คเกจทัวร์เชียงราย 3 วันarticle
Phuket summer package
Koh Kood - เกาะกูด 3 วัน เริ่มต้นท่านละ 4,800 บาท
Lipei.. หลีเป๊ะ 3 วัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Copyright © 2000-2018 All Rights Reserved.
TawanClub : Travel License No. 12/1210 Registered E-Commerce no. 319000024605
23/2 moo 1, Tambon Prayatod, Amphur Saohai, Saraburi
Tel. (036)725-319 / Fax: 02-930-0080 ต่อ 3256 (Mon-Fri 0900-1700) Email : info@tawanclub.com
นอกเวลาทำการ (17.00 - 22.00น. ) หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ +666-2259-1665